Bok materaca prosty, czy zaokrąglony?

Materac z prostym bokiem

Wybierz

Materac z bokiem zaokrąglonym.

Wybierz