Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest M&K Foam GmbH Sp. z o.o. z siedzibą w Kole (62-600) ul. Toruńska 267, z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu (63) 26 24 300 lub e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji bieżącej zadań Administratora, w tym: w celach związanych z obsługą kadr i spraw pracowniczych, w celach realizacji dostaw, bieżącej współpracy z kontrahentami czy końcowymi odbiorcami, w tym również w celach obsługi procesu reklamacyjnego, w celach marketingowych i innych prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, w celach archiwizacyjnych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w ww. celach i nieprzetwarzanie niezgodnie z tymi celami.

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której Administrator jest stroną, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, którymi mogą być marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń czy inne wynikające ze specyfiki prowadzonego przedsiębiorstwa.

W przypadku danych osobowych szczególnej kategorii podstawami prawnymi są: art. 9 ust. 2 lit a RODO – w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą art. 9 ust. 2 lit b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków m. in. w zakresie prawa pracy art. 9 ust. 2 lit b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane mogą być udostępnione: wyłącznie zaufanym odbiorcom, w tym partnerom biznesowym, którzy przetwarzają dane na podstawie umów powierzenia danych osobowych, w tym m.in. podmiotom realizującym usługi informatyczne, prawne, księgowe czy kurierskie lub pocztowe, podmiot i organom upoważnionym na mocy przepisów prawa, również innym podmiotom, pod warunkiem uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą.

Wszystkie wyżej wymienione podmioty zobowiązane są na podstawie umów powierzenia lub wprost przez przepisy o ochronie danych osobowych do zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż do realizacji celów, w jakich dane zostały zebrane i przetwarzane lub przez okres wynikający wprost z przepisów prawa. Dane osobowe zbierane są głównie od osób, których dane dotyczą lub w niektórych przypadkach dane mogą być pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł takich jak CEiDG lub strony internetowe. Pozyskanie w ten sposób danych ma na celu przesłanie ewentualnych ofert marketingowych w celu nawiązania współpracy handlowej.

W związku z przetwarzaniem przez M&K Foam Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i w zależności od celu przetwarzania danych może wynikać z umowy, warunków współpracy. Bez podania danych osobowych osiągnięcie celu, w którym dane są przetwarzane, może okazać się niemożliwe. W przypadku zbierania danych w celu wykonania obowiązku określonego w przepisach prawa podanie danych jest obowiązkowe. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

Informacje dotyczące plików coockies

Właścicielem i operatorem serwisu jest: M&K Foam GmbH Sp. z o.o. ul. Toruńska 267, 62-600 Koło, NIP 666-000-38-06 Serwis wykorzystuje pliki cookie poprzez zamieszczanie ich w urządzeniach końcowych Użytkownika.

Pliki cookies stanowią pliki tekstowe i zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony lub sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i numer unikatowy.

W jakim celu wykorzystywane są pliki coockies?
1. Utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu)
2. Świadczenia usług komunikacyjnych [newsletter, powiadomienia e-mail, itp]
3. Dostosowywania zawartości serwisów
4. Umożliwienia funkcjonowania niektórych mechanizmów na stronie, np. możliwości dodawania, usuwania i sumowania produktów w wirtualnym koszyku.
5. Optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
6. Tworzenia i analizowania statystyk, które pomagają zweryfikować w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych

Jak wyłączyć pliki coockies? Obsługę plików cookie można wyłączyć w każdej przeglądarce internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają pliki cookie. Użytkownik, który nie wyłączy ich obsługi wyraża zgodę na ich zamieszczanie. Zachęcamy do odwiedzenia strony www producenta przeglądarki internetowej i zapoznania się ze szczegółową instrukcją mówiącą o możliwości konfiguracji plików cookie.